Menü Termékek Keresés Kosár 0
Menü
Kosár

Összesen 0 termék

Összesen:

0 Ft

Termékek

Az alienlineshop.eu oldalt használó vásárlókra vonatkozó általános felhasználási és szerződési feltételek

 

2021. augusztus 01.

 

1. Bevezetés

1.1. Jelen dokumentum – Az alienlineshop.eu oldalt használó vásárlókra vonatkozó általános felhasználási és szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) – az Alienline Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) által üzemeltetett http://alienlineshop.eu oldalon és aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) megtalálható webáruház-szolgáltatással és igénybevételével kapcsolatos lényeges körülményeket rögzíti.

1.2. Vállalkozó úgy tekinti, hogy a Weboldalt használó (böngésző, regisztráló, vásárló, a továbbiakban: Felhasználó) kizárólag abban az esetben veszi igénybe Vállalkozó szolgáltatásait – értve ezalatt a Weboldal használatát és rendelést, beleértve a Weboldal tartalmának olvasását abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználó, amennyiben a jelen ÁSZF dokumentumban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban (link) foglaltakkal maradéktalanul egyetért, és minden pontját magára kötelezőnek ismer el.

Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használatának megkezdésétől a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes rá. Amennyiben Felhasználó nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, meg kell szakítania a vásárlást.

Vállalkozó munkatársaink a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban készséggel állnak Felhasználó rendelkezésére.

1.3. Felhasználó köteles figyelemmel lenni arra, hogy a Weboldal használata során harmadik személy jogait vagy jogszabályt sem közvetlenül, sem közvetetten ne sértsen.

1.4. Amennyiben Felhasználó bármilyen formában megsérti a szabályokat vagy a hatályos jogszabályokat, Vállalkozó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját és/vagy vásárlását, és Felhasználó nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

1.5. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy Felhasználó nem megfelelő viselkedése, az ÁSZF vagy a köztük fennálló írásbeli szerződés súlyos megszegése esetén, indokolt esetben, a szerződést egyoldalúan felmondja, és a Felhasználó által okozott anyagi károkat követelje.

1.6. Jelen ÁSZF kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Vállalkozó Weboldalán található elektronikus áruházon keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya ugyancsak kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

1.7. Vállalkozó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosításra okot adó körülmények: jogszabályi, céggel kapcsolatos, illetve szállítási vagy fizetési változások, üzleti érdek.

A módosításokat Vállalkozó azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalon közzéteszi – ez idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

1.8. Vállalkozó jelen ÁSZF-et nem iktatja (utólag nem hozzáférhető), nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában köttetik meg. Magyar nyelven íródik. Magatartási kódexre nem utal.

1.9. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://www.alienlineshop.eu/aszf/ weboldalon.

1.10. Jelen ÁSZF 2021. augusztus 01. napjától hatályos, és visszavonásig, illetve mindaddig hatályban marad, amíg a Vállalkozó a Weboldalt üzemelteti.

 

2. A Weboldalt üzemeltető Vállalkozó

2.1. Vállalkozó neve: Alienline Kft.

2.2. Székhelye: 6729 Szeged, Szabadkai út 9/A

2.3. Fióktelepe: 7623 Pécs, Ungvár utca 22.

2.4. Telefonszáma: +36-62/541-651

2.5. Faxszáma: +36-62/439-284

2.6. E-mail címe: webshop@alienline.eu

2.7. Weboldala: http://www.alienline.eu

2.8. Ügyfélszolgálat elérhetősége: munkanapokon 8:00–16:30

2.9. Nyilvántartásba jegyző hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

2.10. Cégjegyzékszáma: 06-09-009824

2.11. Adóilletékessége: NAV Csongrád Megyei Adóigazgatósága

2.12. Adószáma: 13470458-2-06

2.13. Közösségi adószáma: HU13470458

2.14. Bankszámlaszáma: 57400011-11144094-00000000

2.15. Tárhelyszolgáltató Maxer Hosting Kft.

9024 Győr, Répce utca 24.

 

3. A megvásárolható termékek köre

3.1. Az Alienline Kft. számítás- és irodatechnikai termékeket és egyéb műszaki cikkeket forgalmaz.

3.2. A 3.1. pontban meghatározott termékek a Weboldalon keresztül kizárólag online vásárolhatók meg, illetve vehetők igénybe.

3.3. A termékek – az ÁSZF közrebocsátásának időpontjában hatályos – 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 82. §-a szerinti huszonhét százalék áfát tartalmaznak.

Amennyiben a jogszabály az általános forgalmi adó mértékét módosítja, úgy a szerződés bruttó összege a jogszabály hatálybalépésének időpontjában, a benne meghatározott mértékű általános forgalmi adó szerint – erre irányuló külön ÁSZF-módosítás nélkül is – változik.

3.4. A megadott árak bruttó magyar forintban értendőek, és tartalmazzák a törvényben előírt mértékű áfát (3.3. pont), de nem tartalmazzák a kiszállítási díjat.

3.5. A kiszállítási díjak vonatkozásában az 5.4. pontban leírtak irányadóak.

Vállalkozó ettől – akció vagy kedvezmény keretében – a Felhasználó javára eltérhet, amelyet a Weboldalon az igénybevehető feltételek mellett közöl.

3.6. A Weboldalon Vállalkozó megadja a termék nevét, fényképét és műszaki paramétereit. A megjelenő illusztrációk eltérhetnek a valóságtól.

3.7. Amennyiben Vállalkozó akciós árat hirdet meg, teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció tárgyáról, részleteiről és pontos időtartamáról.

3.8. Amennyiben Vállalkozó gondossága ellenére hibás árat tüntet fel a Weboldalon, Vállalkozó nem köteles a terméket a hibás áron szállítani. E körbe tartoznak kiváltképpen

 • a nyilvánvalóan téves, például a termék általánosan ismert vagy becsült árától jelentősen eltérő árak;

 • adminisztrációs vagy rendszerhiba folytán megjelenő pl. 10 forintos ár; valamint

 • azon esetek, amikor Vállalkozó a hatáskörén kívül eső esetekben, például harmadik személytől (pl. gyártótól, nagykertől) kapott információt, árat továbbít tévesen a Weboldalra.

Vállalkozó ez esetben felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelyet a Felhasználó elfogadhat vagy elállhat vásárlási szándékától.

A feltűnő értékaránytalanság fogalmát (Ptk. 6:98 §) a törvény nem határozza meg, ám ezt az átlagfogyasztónak észlelnie szükséges.

Tekintettel arra, hogy a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződés a felek akaratának egybehangzó és kölcsönös kifejezésével jön létre, amennyiben a felek nem tudnak megegyezni a szerződéses feltételekben – azaz hiányzik az egybehangzó és kölcsönös akarat – nincs szó érvényesen létrejött szerződésről. Ennek alapján a Weboldalon feltűnő értékaránytalansággal meghatározott áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekinthető, a rendelési folyamat valamennyi fázisában.

 

4. A megrendelés folyamata

4.1. A Weboldalon történő vásárlás regisztrált és nem regisztrált Felhasználók részére egyaránt lehetséges.

4.2. A megrendelés során csak a legszükségesebb adatokat kell megadni, amelyről a
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról (Áfa tv.) 169. §-a rendelkezik.

Vállalkozó a tudomására jutott személyes és címadatokat bizalmasan kezeli, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja. Az Adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalon érhető el: link.

4.3. Felhasználó a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni.

A valótlan vagy más személyhez köthető regisztráció/vásárlás során a létrejövő elektronikus szerződés semmis.

Vállalkozó kizárja a felelősséget, amennyiben Felhasználó más nevében és/vagy adataival regisztrál/vásárol.

4.4. Vállalkozó a tévesen vagy pontatlanul megadott adatokból fakadó szállítási késedelemért vagy reklamációért nem vállal felelősséget.

Vállalkozó jogosult arra, hogy a megrendelést törölje, amennyiben a Felhasználó adatainak valódiságáról alapos kétségei merülnek fel, vagy Felhasználó megrendelése értelmezhetetlen.

4.5. Vállalkozó nem vállal felelősséget azért, ha Felhasználó elfelejti a Weboldalhoz való hozzáférését szolgáló felhasználónevét/e-mail címét és/vagy jelszavát, vagy azok egyike/mindegyike illetéktelenek számára bármilyen, nem a Vállalkozónak felróható okokból hozzáférhetővé válik. Vállalkozó nem vállal felelősséget az ilyen esetekben harmadik félnek okozott károkért sem.

Felhasználó köteles Vállalkozónak bejelenteni, amennyiben tudomására jut, hogy harmadik fél visszaélt az adataival.

4.6. A Weboldalon Vállalkozó bemutatja az általa forgalmazott termékeket, és lehetőséget biztosít azok megvásárlására.

4.7. A Weboldalon a Felhasználó a megadott menüpontok segítségével böngészhet, a termékeket kategóriák szerint csoportosítva találja meg. A Weboldalon Felhasználónak lehetősége van kulcsszavas keresésre is.

4.8. Kedvezményes vásárlás

4.8.1. Az akciós és/vagy kedvezményes értékű termékek, szolgáltatások, kedvezmények és azok igénybevételének feltételei a weboldal nyitó oldalán szerepelnek.

4.8.2. Minden akciós és/vagy kedvezményes termék esetében szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma vagy a kezdeti dátum és a „készlet erejéig” megjelölés.

4.8.3. A kedvezményes vásárlásra/szállításra feljogosító kupon vagy akciós kód olyan kedvezményt biztosít, amellyel csökkenthető a vásárlás/szállítás értéke. Ilyen kuponokhoz Vállalkozó által a Weboldalon meghirdetett promóciók és akciók révén lehet hozzájutni.

4.8.4. A kupon érvényesítése a megrendelés során történik, a Weboldalon megadott módon.

4.8.5. A kedvezmény automatikusan levonódik a rendelés végösszegéből.

4.8.6. A rendelés véglegesítését követően nincs lehetőség a kedvezmény utólagos érvényesítésére.

4.8.7. A kupon készpénzre nem váltható, részteljesítés nem lehetséges. Vállalkozó megállapítható kuponbeváltási időszakot, az időszak zárónapját követően a kedvezmény nem váltható be. Az esetlegesen fel nem használt összeg következő vásárlásnál már nem érvényesíthető.

4.9. Vásárlás regisztrációval

4.9.1. Felhasználó a regisztrációs oldalon megadja a személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím), szállítási – és amennyiben eltérő – számlázási címét, valamint beállít egy jelszót. A sikeres regisztrációról Felhasználó e-mailes értesítést kap.

Elfelejtett jelszó esetén új jelszó kérhető.

Felhasználónak lehetősége van adatai módosítására és regisztrációja törlésére. Utóbbit Felhasználó e-mailben kérheti Vállalkozótól, ebben az esetben egy következő vásárláshoz újra meg kell adnia adatait.

4.9.2. Regisztrált Felhasználó bejelentkezését követően a megrendelés további lépései megegyeznek a regisztráció nélküli vásárláséval (4.10. pont.)

4.9.3. A regisztrált Felhasználó megrendeléseit a Weboldalon nyomon tudja követni.

4.9.4. A Weboldal szolgáltatásai bel- és külföldről egyaránt elérhetőek. Vállalkozó azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. Minden Magyarországon kívüli területre történő megrendelés érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

4.10. Vásárlás regisztráció nélkül

4.10.1. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott terméket.

A kosárba helyezés nem jelent vásárlási kötelezettséget vagy a rendelés automatikus rögzítését/továbbítását.

A kosárba helyezett termék módosítható, törölhető (egyenként vagy a „kosár ürítése” gombbal egyszerre), darabszáma változtatható a megfelelő mennyiség megadásával.

A kosárba helyezést követően Felhasználónak lehetősége van a „Vásárlás folytatása” vagy a „Kosárba lépek” opciók közül választani. A kosárhoz lépés a honlapról bármikor elérhető a jobb felső ikonra kattintva is.

4.10.2. Amennyiben Felhasználó minden megvásárolni kívánt terméket a kosárba helyezett, és ellenőrizte azok mennyiségét, a Megrendelés gombra kattintva elindíthatja a megrendelés folyamatát.

4.10.3. Nem regisztrált vásárlóként Felhasználónak ekkor szükséges megadnia a kapcsolattartási adatokat – amelyek nem térnek el a regisztrált vásárlók által megadott adatoktól. Felhasználónak még ekkor is van lehetősége a regisztrációra, amennyiben így dönt.

Felhasználó köteles megadni a nevét, szállítási (és az esetlegesen ettől eltérő számlázási) címét; illetve céges megrendelés esetén az adószámát (Áfa tv. 169. §).

Felhasználó e-mail címét és telefonszámát az esetleges egyeztetések miatt szükséges megadnia – lehetséges egyeztetést igényelhetnek adatai, a megrendelés részletei
(pl. helyettesítő termék megajánlása, szállítás részletei.

Az adatok megadásával Felhasználó hozzájárul – az elsősorban írásos, e-mailen történő – kommunikációhoz, amelyet Vállalkozó kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében alkalmaz.

4.10.4. Felhasználó kiválasztja a fizetési módot (előreutalásos, utánvétes vagy bankkártyás fizetés). (Bővebb információ a fizetési módokról: 4.11. pont.)

4.10.5. Szállítás csak futárszolgálattal történő házhozszállítás útján lehetséges. (Bővebb információ a szállításról: 5. pont.)

4.10.6. A vásárlás befejeztével Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével még egyszer ellenőrizheti a megvásárolni kívánt termék(ek) típusát, mennyiségét, korábban megadott adatait, valamint a kívánt szállítási és fizetési módot.

Amennyiben hibát talál, ezeket visszalépéssel tudja korrigálni.

Amennyiben Felhasználó mindent megfelelőnek talál, Felhasználó az összesítést követően a „Rendelés leadása” gombbal véglegesíti rendelését, ezáltal fizetési kötelezettséggel járó megrendelést továbbít a Vállalkozónak. Ez Felhasználó részéről a Vállalkozóval történő szerződéskötésére irányuló szándékot jelenti.

A megrendelésről Felhasználó e-mailben kap visszaigazolást.

Amennyiben a megrendelés rögzítését követően észleli, hogy megadott adatai hibásak, köteles haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül jelezni azt Vállalkozó felé.

4.11. Fizetés

4.11.1. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az eltérő fizetési módokhoz eltérő szállítási költséget rendeljen.

4.11.2. Bankkártyás fizetés

4.11.2.1. Felhasználónak lehetősége van a csomag értékének bankkártyával történő kiegyenlítésére, kártyás fizetés útján.

4.11.2.2. Felhasználót – a rendelés leadását követően – a Weboldal átirányítja a SimplePay oldalára, ahol Felhasználó az internetes fizetésre alkalmas Visa, Visa Electron, Mastercard vagy Maestro kártyájával tudja kiegyenlíteni rendelése ellenértékét.

A Simple fizetési oldalán Felhasználónak ki kell töltenie a kért mezőket (kártyaszám, tulajdonos neve, lejárati dátum, CVV-kód). A fizetés megerősítését követően a megrendelés értéke gyakorlatilag azonnal megérkezik a Simple-höz, amiről Vállalkozó is azonnali értesítést kap, így megkezdheti a rendelés teljesítését.

4.11.2.3. A SimplePay szolgáltatás és a Simple Rendszer üzemeltetője az OTP Mobil Szolgáltató Kft. A fizetés módja megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A rendszer a tranzakciót e-mailben automatikusan visszaigazolja a Felhasználónak.

4.11.2.4. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó adatkezelő által a Weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, vásárolt termékek listája. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: link.

4.11.3. Előre utalás

4.11.3.1. Felhasználónak lehetősége van a csomag értékének előreutalással történő kiegyenlítésére, banki utalás útján.

4.11.3.2. Vállalkozó a megrendelés véglegesítését követően a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi el az utaláshoz szükséges adatokat és a díjbekérőt.

4.11.3.3. Átutalási információk:

Vállalkozó neve: Alienline Kft.

Vállalkozó bankszámlaszáma: 57400011-11144094-00000000

Megjegyzés rovat: kérjük, tüntesse fel rendelésszámát!

4.11.3.4. Vállalkozó, amint megérkezik az összeg a bankszámlájára, megkezdi a rendelés teljesítését.

4.11.4. Utánvét

4.11.4.1. Felhasználónak lehetősége van a csomag értékének utánvétes kiegyenlítésére, a csomag átvételekor.

4.11.4.2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget – az áruszámla értékét, szállítási költséget és utánvét díját – tartalmaz.

4.12. A megrendelés visszaigazolása

4.12.1. A megrendelés a „Rendelés leadása” gomb megnyomásával válik véglegessé.

4.12.2. A beérkezett megrendelésről Vállalkozó 48 órán belül írásos visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címére.

4.12.3. Felhasználó tudomást vesz arról, hogy e visszaigazoló e-mail ajánlatot elfogadó jognyilatkozatnak minősül, szerződést nem kelteztet.

4.12.4. Vállalkozó ajánlati kötöttsége 1 hétig (168 óráig) áll fenn.

4.12.5. A visszaigazoló e-mail a vásárlás során megadott adatokat tartalmazza:

 • Felhasználó neve és elérhetőségei;

 • Felhasználó szállítási (és számlázási címe);

 • a termék neve, ára, mennyisége;

 • a választott fizetési mód;

 • szállítási mód: házhoz szállítás futárszolgálattal; valamint

 • Felhasználó esetleges megjegyzései.

4.12.6. Amennyiben a megadott időn belül a Vállalkozótól nem érkezik visszaigazolás, az Ektv. 6. § (2) értelmében Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, és a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

4.12.7. Vállalkozó kizárja a visszaigazolás felelősségét, amennyiben

 • Felhasználó rossz e-mail címet adott meg;

 • Felhasználó az e-mail fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni; valamint ha

 • Felhasználó egyéb alkalmazásai (pl. tűzfal, víruskereső vagy spamszűrő) blokkolják Vállalkozó üzeneteit.

4.12.8. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00 és 16:30 óra között történik. A 16:30 óra után elküldött megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg.

4.12.9. Vállalkozó fenntartja a jogot – a Felhasználóval történt egyeztetést követően – a már rögzített megrendelések részbeni vagy teljes visszautasítására.

4.12.10. A szerződés létrejöttéig a 45/2014. Korm. rend. 20. § (4) bekezdése értelmében és esetében Felhasználó jogosult az ajánlatát visszavonni.

4.13. Létrejött szerződés

4.13.1. Vállalkozó a megrendelés részleteiről és a várható teljesítésről újabb e-mail küld Felhasználó részére.

4.13.2. Ezen (második) e-mail üzenet kiküldésével – valamint a Vállalkozó Weboldalának felületén történő vásárlással és a jelen szerződési feltételek elfogadásával – már szerződés jön létre Vállalkozó és Felhasználó között (továbbiakban: Szerződés).

A Weboldalon kötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. Vállalkozó nem iktatja. Utólag nem hozzáférhető.

Az adásvételi szerződés alapján Vállalkozó a termék(ek) tulajdonjogának átruházására, Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék(ek) átvételére köteles.

4.13.3. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit azért nem teljesíti, mert a Szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, és vele együtt egyeztetve dönteni a Szerződés módosításáról vagy felbontásáról.

Utóbbi esetben Vállalkozó köteles a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Vállalkozót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

4.13.4. Vállalkozó és Felhasználó megállapodnak abban, hogy a szerződésben konkrétan megajánlott termék(ek) helyett (például időszakos beszerezhetetlenség, vagy indokolatlanul lassú szállítási idő miatt stb.) Vállalkozó azonos/jobb jellemzőkkel bíró terméket ajánlhat meg (egyenértékű termék), amennyiben a megajánlandó termék teljesíti Felhasználó műszaki elvárásait.

Felhasználó elfogadhatja a felajánlott terméket, vagy elállhat a Szerződéstől.

4.13.5. Felhasználó jogosult a Szerződéstől elállni, ha

 • Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik, és a kitűzött póthatáridőn túl sem teljesít;

 • Vállalkozó a Szerződés teljesítését megtagadta.

4.14. Számla

4.14.1. A Felhasználó által megadott adatok alapján kiállított, és a rendelést tételesen és összegszerűen tartalmazó számlát és a szükséges okmányokat Vállalkozó a megadott e-mail címre elektronikusan továbbítja Felhasználó részére.

4.14.2. Vállalkozónak egy megrendelésen belül egy számlát áll módjában kiállítani. Amennyiben Felhasználó egy(es) termék(ek)ről külön számlát kér, ez esetben e terméke(ke)t külön szükséges megrendelnie.

4.14.3. Számla utólagos módosítására nincs lehetőség.

4.14.4. Vállalkozó részteljesítést nem vállal. Felhasználó a megrendelés összes tételét egyben veszi át – vagy megtagadja a teljes megrendelés átvételét.

4.14.5. Amennyiben a Felhasználó megtagadja a teljes megrendelés átvételét, Vállalkozó jogosult – egyéni elbírálás alapján – Felhasználó regisztrációjának, illetve esetlegesen folyamatban lévő további rendeléseinek törlésére.

 

5. Szállítás

5.1. Általános teljesítési határidő a Szerződés létrejöttétől számított 14 munkanapon belül.

Ettől elérő teljesítési határidő is megállapításra kerülhet, amelynek részleteit Vállalkozó feltünteti a Weboldalon, vagy amely Felhasználó és Vállalkozó kölcsönös és egybehangzó szándékával jön létre.

5.2. Vállalkozó köteles a Szerződés megkötését követően haladéktalanul, de legkésőbb
30 napon belül a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

Vállalkozó késedelme esetén Felhasználó jogosult póthatáridőt kitűzni. Amennyiben Vállalkozó a megállapított póthatáridőn belül sem teljesít, Felhasználó jogosult a Szerződéstől elállni.

5.3. A házhozszállítást a GLS Kft. végzi.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a GLS Kft. saját szerződési feltételei alapján, a honlapján megtalálható árakkal és feltételekkel szállít. A GLS Kft. honlapján található információk vonatkozásában Vállalkozó nem vállal felelősséget.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a GLS Kft. saját adatkezelési szabályzattal rendelkezik, az ebben foglaltak vonatkozásában Vállalkozó nem vállal felelősséget.

5.4. Vállalkozó az alábbi szállítási díjat alkalmazza a megrendelések esetén:

Bankkártyás fizetés: 1 390,- forint,

Előreutalás: 1 390,- forint,

Utánvét: 1 790,- forint.

A 25 000,- forintot elérő vagy meghaladó megrendelés kiszállítása ingyenes.

5.5. Ezen átvételi mód esetén a házhoz szállítandó termék(ek) össztömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot.

A Weboldal nem figyelmeztet a méret- vagy súlykorlát elérésére.

Amennyiben a megrendelés össztömege vagy összmérete meghaladja a korlátot, Vállalkozó egyedi szállítási díjat kalkulál, amellyel kapcsolatban Vállalkozó – a megadott elérhetőségei egyikén – egyeztet Felhasználóval.

 

5.6. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között történik.

A várható szállítás napjával és időpontjával kapcsolatban a futárcég felveszi a kapcsolatot Felhasználóval. Amennyiben a megadott időpont (esetleg kézbesítési cím) Felhasználónak nem megfelelő, lehetősége van a futárcég munkatársaival egyeztetni eltérő szállítási időpont (esetleg kézbesítési cím) vonatkozásában.

5.7. Felhasználó vagy meghatalmazottja (harmadik személy) a termék kézbesítésekor köteles a csomagot megvizsgálni, és a csomagoláson vagy a terméken észlelt esetleges sérülésről jegyzőkönyv felvételét kérni.

Sérülés esetén Felhasználó vagy meghatalmazottja (harmadik személy) nem köteles átvenni a csomagot.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a termék vagy csomagolás, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, Vállalkozó díjmentesen biztosítja a termék cseréjét vagy visszavételét.

Az átvételt követően észlelt sérülésre vonatkozó, vagy utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Vállalkozó nem fogad el.

5.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amint Felhasználó vagy meghatalmazottja (harmadik személy) átveszi/birtokba veszi a megrendelt termék(ek)et, a kárveszély a Felhasználóra száll.

5.9. A megrendelés futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, így ezt követően Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet. A kiszállítást végző futár távozása után Vállalkozó nem fogad el mennyiségi és/vagy minőségi reklamációt.

5.10. Szállító általános kiszállítási határidőnél két alkalommal kísérli meg a megrendelt csomag átadását. Amennyiben Felhasználó vagy meghatalmazottja (harmadik személy) ezután sem veszi át a megrendelést, és a rendelés átvételének akadályoztatásáról nem jelez Vállalkozónak, Vállalkozó törli a megrendelést, és alkalmazhatja az 5.11. pontban leírtakat.

5.11. Amennyiben Felhasználó vagy meghatalmazottja (harmadik személy) nem veszi át a megrendelést, Vállalkozó a visszaszállítás díját a Felhasználóra terheli. Vállalkozó – egyéni elbírálás alapján – kizárólag akkor indít újbóli kézbesítést, amennyiben Felhasználó a csomag ellenértékét és a visszaszállítási díjat előrefizetéssel kiegyenlíti.

 

6. Elállás joga

6.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve és a 45/2014. Korm. rend. szabályozása értelmében Felhasználót elállási jog illeti meg.

Elállási jog csak a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő felhasználókat illeti meg.

Jelen tájékoztató hiányában Felhasználót 12 hónapig tartó elállási jog illeti meg.

6.2. Az elállási jog a megrendelés kézhezvételének napjától él, és a joggyakorlásra nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy meghatalmazottja (harmadik személy) a futártól a terméket átvette.

Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

6.3. A 45/2014. Korm. rend. 20–22. § értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a Szerződéstől, és visszaküldeni a megrendelt terméket.

Annak bizonyítása, hogy a 45/2014. Korm. rend. 20. §-ában meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta, a Felhasználót terheli.

Vállalkozó írásban történő jelzés esetén a postára adás, illetve az e-mail elküldésének időpontját, telefonos és személyes megkeresésénél a tényleges kommunikáció időpontját veszi figyelembe. Postai jelzésnél Felhasználó felelőssége, hogy a postai küldemény követhető, visszakereshető legyen, valamint hitelt érdemlően bizonyítani tudja a feladás időpontját (ajánlott küldemény). Az elállási joggal érintett termék(ek)et Felhasználó futárszolgálattal is eljuttathatja Vállalkozó részére.

A határidő megtartottnak minősül, amennyiben Felhasználó a nyilatkozatot 14 napon belül visszaküldi vagy átadja Vállalkozónak.

6.4. Amennyiben Felhasználó elállási vagy felmondási jogával élni kíván, e szándékát tartalmazó egyértelmű írásos nyilatkozatát köteles eljuttatni Vállalkozó elérhetőségeinek egyikére (2. pont), vagy személyesen jeleznie Vállalkozó telephelyén, a megadott határidőn belül.

Felhasználó a nyilatkozattételre felhasználhatja ezen ÁSZF 1. számú mellékletében található elállási vagy felmondási nyilatkozatmintát is.

6.5. Felhasználó köteles a megrendelt terméke(ke)t indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül Vállalkozó részére megküldeni vagy e címen átadni.

6.6. A visszaküldés vagy visszavitel költsége Felhasználót terheli, de egyéb költség nem róható a Felhasználóra. A visszaküldött termékre vonatkoznak a 7.1.8. pontban foglaltak.

6.7. Vállalkozónak nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

6.8. Vállalkozó köteles a megrendelésben foglalt és visszaküldött termék ellenértékét az elállási/felmondási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszajuttatni Felhasználónak, a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon.

Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján Vállalkozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, amennyiben Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

6.9. Vállalkozó mindaddig visszatarthatja a termék ellenértékét, amíg Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. E kettő körül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Vállalkozó nem jogosult visszatartani az ellenértéket abban az esetben, ha vállalta, hogy a terméket ő szállítja/szállíttatja el.

6.10. Amennyiben a visszaküldött termék meghibásodása nem rendeltetésszerű használatból fakad, a fenti rendelet értelmében a termékben okozott károkat Felhasználó meg kell térítse Vállalkozó részére.

Felhasználó felelős a visszaküldött termékben bekövetkező értékcsökkenésért, amennyiben az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következik be.

6.11. Felhasználót nem illeti meg az elállás vagy felmondás joga a 45/2014. Korm. rend. 29. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak esetében.

6.12. Felhasználó egyéb panaszaival is megkeresheti Vállalkozót megadott elérhetőségei egyikén.

 

7. Kellék- és termékszavatosság, garancia és jótállás

7.1. Hibás teljesítés, kellék- vagy termékszavatossági, jótállási igény teljesítése

7.1.1. A 7.1. pontban ismertetett információk egyaránt vonatkoznak a hibás teljesítés kezelés igény (7.2. pont), kellékszavatossági igény (7.3. pont), termékszavatossági igény (7.4. pont), valamint a jótállási igény (7.5. pont) kezelésére. Az igényekhez kapcsolódó egyéni szabályozásokat az adott fejezetek külön tárgyalják.

7.1.2. Felhasználó köteles a hibát vagy a 7.1.1. pontban ismertetett eljárási igényt annak felfedezése után haladéktalanul közölni. Az igényekhez kapcsolódó részletes határidőket az adott fejezetek külön tárgyalják.

7.1.3. Az egyes fejezetekben megadott igénybejelentési határidők elmulasztása jogvesztő.

7.1.4. A késedelmes igény közléséből eredő kárért Felhasználó felelős.

7.1.5. Amennyiben Felhasználó igényérvényesítési jogával élni kíván, e szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Vállalkozó elérhetőségeinek egyikére
(2. pont), vagy személyesen jeleznie Vállalkozó telephelyén.

Felhasználó a nyilatkozattételre felhasználhatja ezen ÁSZF 2–3. mellékletében található nyilatkozatmintákat is.

7.1.6. Vállalkozónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

7.1.7. A visszaküldés esetén a visszaszállítás költsége a Felhasználót terheli.

7.1.8. Postai vagy futárral történő szállítás esetén Felhasználó a panaszos terméket – lehetőség szerint eredeti csomagolásban és gyári tartozékaival –, a szükséges dokumentumokat, valamint az igény leírását, illetve Felhasználó pontos elérhetőségét (munkaidőben hívható telefonszám és/vagy folyamatosan ellenőrzött e-mail cím) is küldje el.

Csomagküldő vagy postaszolgálat segítségével eljuttatott csomagoknál Felhasználó felelőssége a megfelelő csomagolás, Vállakozó a szállítás során keletkezett károkért nem vállal felelősséget.

Vállalkozó a postai úton vagy futárral érkező nyilatkozatról és termék beérkezéséről az átvétel napján, munkanapokon 4 munkaórán belül elektronikus visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott elérhetőségre.

7.1.9. Amennyiben Vállalkozó a Felhasználó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is –
öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

7.1.10. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellék- vagy termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébiránt a jótállásból fakadó jogok a 7.5. pontban foglaltak szerint megilletik.

Felhasználó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre vagy kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.1.11. Amennyiben a visszaküldött termék meghibásodása nem rendeltetésszerű használatból fakad, a termékben okozott károkat Felhasználó meg kell térítse Vállalkozó részére.

7.1.12. Amennyiben a panasz azonnali megoldására nincs lehetőség, vagy személyes megkeresés esetén, vagy a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Vállalkozó az igényről és az eljárás lefolytatásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, és a jegyzőkönyv másolatát igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az érdemi válasszal egyidőben.

Vállalkozó a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.2. Hibás teljesítés

7.2.1. Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben a Felhasználónak leszállított termék nem felel meg a Szerződésben vagy a jogszabályokban megállapított minőségi követelményeknek.

7.2.2. Nem teljesít hibásan Vállalkozó, amennyiben a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy ismernie kellett.

7.2.3. A hibás teljesítést (azaz az átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezhető, hogy a hiba a teljesítés időpontjában is fennállt, kivéve, ha ez a hiba jellegével vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.

A teljesítést (azaz az átvételt) követő hat hónapon belül a hibás teljesítési igény érvényesítéséhez Felhasználónak a hiba közlésén túl igazolnia kell, hogy a terméket Vállalkozó nyújtotta.

7.2.4. A teljesítéstől számított hat hónap elteltével azonban Felhasználónak kell bizonyítania, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

7.3. Kellékszavatosság

7.3.1. A Ptk. 6:159–6:167. § alapján Vállalkozó a hibás teljesítésért kellékszavatossági felelősséggel tartozik olyan szerződés vonatkozásában, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, és amelyben a Vállalkozó a kötelezett.

7.3.2. Felhasználó köteles a kellékszavatossági hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

7.3.3 Felhasználó és Vállalkozó közötti Szerződés esetén a Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két éven alatt évül el.

Használt termék esetén a határidő egy év.

7.3.4. Nem számít bele az élvülési időbe a kijavítási idő azon része, amelyben Felhasználó a terméket nem tudja használni.

7.3.5. Felhasználó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet javítást vagy cserét – kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet.

Amennyiben Felhasználó a javítást vagy cserét nem kér(het)te, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, a hibát a Vállakozó költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

Amennyiben Vállalkozó a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, illetve e kötelezettségének nem tud eleget tenni, illetve Felhasználó érdeke megszűnt a kijavításhoz vagy kicseréléshez, Felhasználó elállhat a szerződéstől. Jelentéktelenebb hiba miatti elállásnak nincs helye.

7.3.6. Felhasználó kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, amennyiben az áttérés (indokolt) költségét viseli, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

7.3.7. A termék kicserélésével vagy kijavításával érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik, abban az esetben is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

7.4. Termékszavatosság

7.4.1. A Ptk. 6:168–170. § alapján Vállalkozó a hibás teljesítésért termékszavatossági felelősséggel tartozik, amennyiben a Vállalkozó által a Felhasználónak eladott termék hibás.

7.4.2. Felhasználó kizárólag az alábbi termékszavatossági igényekkel élhet: a termék javítása, vagy ha ez megfelelő határidőn belül, illetve a Felhasználó érdeksérelme nélkül nem lehetséges, a termék cseréje.

7.4.3. Hibás a termék, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.4.4. A Szerződésben a Vállalkozó e felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amelynek oka már a vásárlás pillanatában a termékben rejlik, ám akkor még nem felismerhető (rejtett vagy gyártási hiba).

Felhasználó tehát kizárólag olyan termékhiba vonatkozásában érvényesíthet kellékszavatossági igényt, amely a termék Felhasználó általi átvételekor már létezett.

7.4.5. Felhasználó köteles a termékszavatossági hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

7.4.6 Vállalkozót a termékszavatosság az adott termék Vállalkozó általi forgalomba hozatal időpontjától számított két évig terheli.

7.4.7. Vállalkozó mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, amennyiben bizonyítani tudja, hogy

 • a termék hibája a teljesítést követően keletkezett;

 • a hiba oka a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye;

 • a kárt a kárveszély átszállta utáni hibás vagy gondatlan kezelés, túlzott igénybevétel, illetve a lehetségestől eltérő behatás okozta;

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta/hozta forgalomba;

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető;

 • a termék hibája jogszabályi vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Vállalkozónak a mentesüléshez elegendő a fenti pontok egyikének bizonyítása is.

7.5. Garancia és jótállás

7.5.1. Vállalkozó a forgalmazott termékekkel kapcsolatos jótállási és szavatossági felelősségére a Ptk. 6:171–173. § és a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról (a továbbiakban:
151/2003. Korm. rend.) kormányrendeletben foglaltak irányadóak.

A 151/2003. Korm. rend. 2. §-a szerint a jótállás időtartama

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

7.5.2. A 151/2003. Korm. rend. hatálya csak az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített, és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

7.5.3. A jótállási időtartam kezdő időpontja a termék teljesítési időpontja (átvétel napja), vagy ha az üzembe helyezést Vállalkozó (vagy megbízottja) végzi, az üzembe helyezés napja.

7.5.4. Vállalkozó a leszállított termékre a termék típusának és élettartamának függvényében a törvényben előírt – bizonyos esetekben pedig a gyártó által vállalt, a törvényi minimumnál hosszabb – garancia-időtartamot vállalja, amely időtartam termékenként eltérő lehet.

7.5.5. Vállalkozó által összeszerelt számítógépek vonatkozásában alkatrészgarancia érvényesül.

7.5.6. Vállalkozó legkésőbb a termék megküldésével egyidejűleg tájékoztatja Partnerét a gyártói szavatosság időtartamáról, illetve amennyiben ezen felül további jótállást vállal, erről is.

7.5.7. Vállalkozó által forgalmazott termékek rendelkeznek a szükséges minőségi tanúsítványokkal és gyártói garanciákkal.

7.5.8. Garancia és jótállás csak a termék rendeltetésszerű használata során felmerülő probléma esetén érvényesíthető.

7.5.9. Vállalkozó által forgalmazott termékek szervizelése és jótállási/szavatossági ügyintézése az adott termék jótállási jegyén feltüntetettek szerint, az ott megjelölt javítószolgálatnál történik.

7.5.10. Vállalkozó a termékek jótállási/szavatossági javítását vagy cseréjét az erre kötelező mindenkori hatályos magyar jogszabályok és a vállalt jótállási időn belül végzi.

7.5.11. A gyártói által vállalt jótállási/szavatossági igény Vállalkozón keresztül és közvetlenül is érvényesíthető.

Felhasználó tudomásul veszi, amennyiben Vállalkozón keresztül érvényesíti a termék jótállási/szavatossági igényét, tudomásul veszi, hogy a szakszerviz által végzett munkák hosszabb időt vehetnek igénybe, mintha Vállalkozó saját maga végezné a bevizsgálást és a javítást. Az ebből fakadó megnövekedett ügyintézési időért Vállalkozó nem felel.

7.5.12. Amennyiben a meghibásodott termék nem rendelkezik jótállási jeggyel, vagy azon nincs szakszerviz feltüntetve, a garancia érvényesítése Vállalkozó hatásköre. Ez esetben Felhasználó – saját költségén – visszajuttatja a meghibásodott terméket, lehetőség szerint eredeti csomagolásban és gyári tartozékaival együtt Vállalkozóhoz.

7.5.13. Vállalkozó minden jótállási időszakban leadott terméket átvesz.

7.5.14. A visszaküldés vagy visszavitel költsége Felhasználót terheli, de egyéb költség nem róható a Felhasználóra. A visszaküldött termékre vonatkoznak a 7.1.8. pontban foglaltak.

7.5.15. Vállalkozónak nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

7.5.16. Vállalkozó mentesül jótállási kötelezettsége alól, amennyiben

 • a termék gyári száma vagy vonalkódja sérül, elveszik;

 • a termék fizikailag sérül;

 • a termék hibája a teljesítést követően keletkezett;

 • a hiba oka a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye;

 • a hibát a kárveszély átszállta utáni hibás vagy gondatlan kezelés, túlzott igénybevétel, illetve a lehetségestől eltérő behatás okozta;

 • a termék hibája bizonyíthatóan olyan okból merül fel, amely a mindenkori hatályos jogszabályok szerint mentesíti Vállalkozót a jótállási/szavatossági kötelezettségek alól; valamint

 • Vállalkozó nem tartozik jótállással a jótállási időn (szakmailag elvárható élettartamon) túli, a természetes elhasználódásból vagy avulásból származó károkért.

7.5.17. A jótállási/szavatossági igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

8. Panaszkezelés

8.1. Vállalkozó célja és törekvése, hogy valamennyi megrendelését megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettségére teljesítse. Mindezek ellenére előfordulhat, hogy a teljesítésbe panaszra okot adó tényező csúszik, ez esetben Felhasználónak joga van panasszal élni.

8.2. Felhasználó és Vállalkozó megállapodnak abban, hogy az ÁSZF-ben foglaltak teljesítése érdekében egymással folyamatosan együttműködnek, és a benne meghatározott feladatok teljesítése során együttműködésre, kölcsönös megegyezésre és tájékoztatásra kötelesek.

8.3. Felhasználó és Vállalkozó felelősek a kölcsönös tisztelet és az általános üzleti kapcsolattartás alapján elvárható viselkedésért és hozzáállásért. Vállalkozó köteles a megvalósításban érintett területen a hazai és nemzetközi informatikai biztonsági szabványokban, ajánlásokban és – különösen a pénzügyi cégekre vonatkozó – jogi előírásokban előírt biztonsági rendszabályok betartására és betartatására.

8.4. Amennyiben Felhasználó panaszjogával élni kíván, panaszával írásban fordulhat Vállalkozóhoz, Vállalkozó elérhetőségeinek egyikén (2. pont) vagy személyesen jelezheti Vállalkozó székhelyén.

8.5. Amennyiben a panasz azonnali megoldására nincs lehetőség, vagy személyes megkeresés esetén, vagy a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Vállalkozó az igényről és az eljárás lefolytatásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, és a jegyzőkönyv másolatát igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az érdemi válasszal egyidőben.

Vállalkozó a jegyzőkönyvet annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

8.6. Vállalkozó a panasz beérkezésétől számított 8 munkaórán belül visszaigazoló értesítést küld, és köteles annak kivizsgálására a beérkezést követő 14 napon belül.

8.7. Vállalkozó a panasz kivizsgálásának eredményéről Felhasználó részére legkésőbb
30 napon belül érdemben válaszol abban az írásos formában, amelyben a Felhasználó megkereste, az általa megadott elérhetőségre.

8.8. Panasz elutasítása esetén Vállalkozó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.9. A már átvett csomagokkal kapcsolatos problémák esetén Felhasználó szintén köteles Vállalkozóval felvenni a kapcsolatot. Az ügyintézésnél a rendelési számra hivatkozva közölheti panaszát.

Amennyiben a csomagból termék hiányzik, Vállalkozó a jelzést követően kivizsgálja az esetet, és amennyiben a panasznak helyt ad, térítésmentesen megküldi a hiányzó terméket.

Amennyiben a csomagban egy termék helyett másik érkezett, Vállalkozó a jelzést követően kivizsgálja az esetet, és amennyiben a panasznak helyt ad, térítésmentesen megküldi a hiányzó terméket.

Amennyiben a termék sérülten érkezett, de ez az átvételkor még nem látszódott, a jelzést Vállalkozó fényképes bejelentéssel fogadja. Átvételkor látszódó sérülés esetén Vállalkozó csak a futárral felvett jegyzőkönyv megléte esetén tud kivizsgálást biztosítani. A sérülés keletkezésének (esetleges) módját és mértékét figyelembe véve Vállalkozó a jelzést követően kivizsgálja az esetet, és amennyiben a panasznak helyt ad, térítésmentesen megküldi a hiányzó terméket. Sérülten érkezett termék panaszkezelése esetén Vállalkozó az ÁSZF-ben foglaltak figyelembe vételével fenntartja az egyéni elbírálás jogát.

Amennyiben Felhasználónak az előre kifizetett csomagért átvételkor újra fizetnie kellett, Vállalkozó a jelzést követően kivizsgálja az esetet, és amennyiben a panasznak helyt ad, a bankszámlaszám és a számlatulajdonos nevének ismeretében (amelyet Felhasználónak kell a panasszal együtt ismertetnie), Vállalkozó visszautalja a másodszor kifizetett díjat. Igény esetén az összeg levásárolható a Weboldal termékei közül.

8.10. Online vásárláshoz kapcsolódó jogvita rendezésére – amennyiben Felhasználó nem kíván feltétlenül bírósághoz fordulni – online vitarendezést is igénybe vehet egy, az Európai Bizottság által létrehozott honlapon. A portálon Felhasználó (fogyasztó) és Vállalkozó (aki ellen Felhasználó panasszal élt) közösen is kiválaszthatja a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

8.11. Felhasználó fogyasztói jogainak megsértése esetén jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerinti illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet szerint első fokon a Felhasználó lakóhelye, illetve a megyeszékhely szerinti illetékes járási hivatalok látják el. Másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

8.12. Amennyiben Felhasználó és Vállalkozó között esetlegesen fennálló jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, Felhasználónak joga van eljárást kezdeményezni a Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testületnél (jelen esetben a Csongrád Megyei Békéltető Testület, 6721 Szeged, Párizsi körút 8–12.).

8.13. Felek a jelen jogviszonyból eredő esetleges vitájukat elsősorban tárgyalások útján kívánják rendezni. Amennyiben Felhasználó és Vállalkozó között e jogvita a Vállalkozóval való tárgyalások során nem rendeződik, úgy Felhasználó és Vállalkozó a jogviták elbírálására – a bíróság hatáskörétől függően – a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

8.14. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben és értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és 2005. évi CLXXI. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról (Ektv.), valamint 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (továbbiakban: 45/2014. Korm. rend.) szóló rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

8.15. Amennyiben jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, érvényesíthetőségét és jogszerűségét nem érinti.

8.16. Amennyiben Vállalkozó az ÁSZF vagy a mindenkor hatályos jog szerint megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Amennyiben Vállalkozó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Vállalkozó Adatkezelési tájékoztatója megtalálható: link.

9.2. Vállalkozó jogosult a Weboldalon feltüntetett árakat bármikor módosítani, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő vásárlásokra érvényes.

9.3. A Weboldalon történő vásárlás feltételezi Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Vállalkozót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető a használatot megkívánó szoftverekben, az internetes hálózatban vagy a kommunikációs vonalakon, ami megakadályozza a Weboldal működését és a vásárlást.

9.4. Vállalkozó nem vonható felelősségre semmilyen vis maior esetben, ami nem az irányítása alatt áll.

9.5. Vállalkozó fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, bármilyen tárolása, feldolgozása vagy értékesítése a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül.


Szeged, 2021. augusztus 01.

 

Alienline Kft.

 

1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Kérjük, csak a szerződéstől való elállási vagy felmondási szándék esetén töltse ki, és juttassa vissza Vállalkozó részére.

melléklet-01.pdf letöltése

 

2. Melléklet

Kellék- vagy termékszavatosság-érvényesítési nyilatkozatminta

Kérjük, csak kellék- vagy termékszavatosság-érvényesítési szándék esetén töltse ki, és juttassa vissza Vállalkozó részére.

melléklet-02.pdf letöltése

 

3. Melléklet

Garanciaérvényesítési nyilatkozatminta

Kérjük, csak garanciaérvényesítési szándék esetén töltse ki, és juttassa vissza Vállalkozó részére.

melléklet-03.pdf letöltése